Crea sito

Tag Archive | "Klukowski"

Michał Klukowski: A Polish rising Star (interview)

Tags:


Leggi in italiano »

Michał Klukowski 01Michał Klukowski is one of the youngest Polish bridge experts (only 17 years old!). His most important result so far is winning the World Youth Team Championships (Taicang, China 2012).  Now he is in Bali playing the Transnational with Polish Students team. Laura Cecilia Porro decided to interview this rising star of international bridge, in order to understand what led him to dedicate himself to bridge. In homage to our many readers from Poland we also publish a Polish edition of the interview.

 

Can you tell us when you started playing bridge and how you came across the game?

I started playing bridge when I was 9, my parents have been playing ever since I remember. They were the ones who suggested I should sign up for beginner’s class in my home town.

 

Why do you enjoy playing bridge?

I like bridge mostly because of its complexity. It’s not important to become an expert in only one aspect of the game, but it’s important to feel comfortable while leading, bidding and leading as well. Besides, bridge offers almost infinite number of distributions – you just can’t learn and memorize bridge the way it can be done with chess or checkers. It’s also much more interesting than, for instance, poker.

 

What has been your greatest success so far?

I have quite a number of achievements. I couldn’t pick my greatest even if I tried. Taking just the rank into account it would probably be Youngster Team Championships in Taicang, China in 2012.

 

If you could pick a partner and teammates, who would you choose?

I have huge respect for quite a number of bridge players, both in Poland and all over the world. Not wanting to skip anyone I’ll say my dream team would have to have at least 100 players in it. As for my partner: I’m very happy with my current one – Piotr Zatorski.

 

How do you work on your bridge? Do you have a mentor/coach? Do you read a lot of books? How many hands do you play a week?

I work very hard on my game, I play bridge almost every day. I also spend most weekends playing a tournament. I constantly work on my system and my individual mistakes. When I was younger, I used to read a lot of bridge literature, which helped me build solid grounds and widen the knowledge I had already gained.

 

Favourite part of the game: defence, declarer play, lead, bidding? 

As I mentioned before I value bridge for its complexity, therefore I don’t have my favourite part of the game. The greatest responsibility comes to me with declarer’s play. While declaring I know everything depends on me.

 

What do you do when you do not play bridge?

Apart from bridge I’m in second grade of high school. Studying takes most of my spare time so I don’t really have the time for another hobby apart from bridge.

 

Would you like to become a professional bridge player or do you see this only as a fun hobby?

We would all want to do what we love when we grow up, so if I get a chance to become a professional bridge player I will most likely take it.

 

Do you intend to go to univeristi? What subject would you like to study at university?

At university I would like to something related to my school interests, history and Polish literature.

 

Are your parents happy that you spend so much time playing bridge?

My parents are bridge players as well, they often come with me on bridge trips, they support me and they are glad that bridge is my hobby.

 

 

 

Powiedz nam kiedy zacząleś grać w brydża i jak dowiedzialeś się o grze.

W brydża zacząłem grać w wieku 9 lat, moi rodzice grają odkąd pamiętam, to właśnie oni zaproponowali bym zaczął uczęszczać na kółko brydżowe dla początkujących prowadzone w moim mieście.

*
Co najbardziej Ci się podoba w grze?

Brydża lubię przede wszystkim ze względu na jego złożoność, nie jest ważne, by być mistrzem w jednym tylko elemencie gry, lecz ważne jest, by dobrze czuć się zarówno na rozgrywce, w licytacji, jak i na wiście, poza tym brydż charakteryzuje się praktycznie nieskończoną ilością układów, co sprawia, że nie można się go „nauczyć” na pamięć jak szachów czy warcabów, i jest o wiele ciekawszą grą niż np. poker.

*
Jakie jest Twoje największe dotychczasowe osiągnięcie?

Mam już dosyć dużo osiągnięć, nie umiem wybrać największego, patrząc na samą rangę turnieju w którym udało mi się odnieść sukces na pewno najbardziej należy cenić Drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów Młodszych Taicang (Chiny) 2012.

*
Gdybyś mógl wybrać dowolnego partnera i dowolnych czlonków druzyny, kogo byś wybral?

Mam duży szacunek do sporej liczby brydżystów, zarówno w samej ojczyźnie jak i na świecie, dlatego nie chcąc nikogo pominąć odpowiem, że moja wymarzona drużyna musiałaby składać się z co najmniej 100 zawodników  co do partnera zaś to jestem bardzo zadowolony ze swojego aktualnego – Piotra Zatorskiego.

*
W jaki sposób pracujesz nad swoją grą? Czy masz nauczyciela/nauczycieli? Czy czytasz dużo książek? Jak wiele rozdań grasz tygodniowo?

Nad swoją grą pracuje bardzo intensywnie, w brydża gram praktycznie codziennie, w zasadzie każdy weekend spędzam na turnieju, na bieżąco pracuje nad swoim systemem licytacyjnym i nad swoimi błędami indywidualnymi, gdy byłem młodszy, czytałem dużo brydżowej literatury która pomogła mi ugruntować i poszerzyć wcześniej zdobytą już wiedzę.

*

Ulubiona cześc gry:obrona, rogrywka, wist, licytacja?

Jak wcześniej wspomniałem, brydża cenie za jego złożoność, dlatego też nie mam swojej do końca ulubionej części gry, największą odpowiedzialność czuję na rozgrywce, bo wiem, że tam wszystko zależy ode mnie.

*
 Co robisz w wolnym czasie?

Poza brydżem uczę się, chodzę do 2 klasy liceum (Polski high-school), nauka pochłania mi większość mojego czasu wolnego, dlatego nie mam za bardzo czasu na żadne inne hobby.

*
Czy chcialbys zostac zawodowym graczem czy jest to tylko hobby?

Każdy z nas chciałby w przyszłości robić to, co lubi, więc jeżeli nadarzy mi się okazja, aby zostać brydżystą „zawodowym” na pewno z niej skorzystam.

*
Jeżeli wybierasz się na studia, jaki kierunek zamierzasz wybrać?

Na studiach chciałbym zająć się czymś związanym z moimi zainteresowaniami szkolnymi, czyli historią oraz językiem polskim.

*

Co o godzinach spędzonych przy brydżu myślą Twoi rodzice?

Moi rodzice sami grają, często jeżdżą ze mną na wyjazdy, wspierają mnie, i są bardzo zadowoleni z tego, że właśnie brydż jest moim hobby.

 

 

***

Laura Cecilia Porro

Michał Klukowski: La nuova stella del bridge polacco (intervista)

Tags:


English version »

Michał Klukowski 01Michał Klukowski, a soli 17 anni, è uno dei più esperti bridgisti polacchi.  Il suo più importante risultato è la vittoria ai Campionati mondiali a squadre junior (Taicang, China, 2012). In questi giorni è a Bali dove sta giocando il Transnazionale con la squadra Polish Students.  Laura Cecilia Porro ha intervistato questa stella nascente del bridge internazionale per capire cosa lo ha spinto a dedicarsi al bridge.

 

Quando hai iniziato a giocare e perché?

Ho iniziato a giocare a bridge a nove anni, i miei genitori giocano da sempre. Sono stati loro a incoraggiarmi ad iniziare un corso per principianti nella mia città natale.

 

Perché ti piace il bridge?

Amo il bridge per lo più per la sua complessità. Non basta diventare esperto in un solo aspetto del gioco, ma bisogna anche essere competenti nel gioco col morto, licita e attacco. Inoltre il bridge offre una gamma quasi infinita di distribuzioni – non basta imparare a memoria nel bridge, come si fa negli scacchi o a dama. Ad esempio, il bridge è anche molto più interessante del poker.

 

Qual è stato il tuo miglior risultato finora?

Ho ottenuto molti risultati. Non potrei sceglierne uno anche se ci provassi. Andando per risultato finale forse sceglierei i Campionati a squadre junior a Taicang (Cina), nel 2012.

 

Se potessi scegliere compagni di squadra e partner, chi sceglieresti?

Provo grande stima per molti giocatori, sia in Polonia che in giro per il mondo. Per non lasciare fuori nessuno direi che la squadra dei miei sogni ha almeno cento giocatori. Per quanto riguarda il compagno, sono molto contento con il mio partner attuale: Piotr Zatorski.

 

Come lavori sul tuo bridge? Hai un allenatore? Leggi molto? Quante mani giochi a settimana?

Lavoro molto sul mio bridge, gioco quasi tutti i giorni. Passo la maggior parte dei miei weekend a giocare tornei. Lavoro costantemente sul sistema e sui miei errori. Quando ero più giovane leggevo molto, e questo mi ha aiutato a costruire delle basi solide e ampliare la conoscenza che avevo già.

 

Qual è la parte del gioco che preferisci: difesa, gioco col morto, attaccare, licitare?

Come ho già accennato, amo il bridge per la sua complessità, quindi non c’è un aspetto del gioco che preferisco sugli altri. Il gioco col morto è quello che mi dà più senso di responsabilità, perché so che tutto dipende da me.

 

Cosa fai quando non giochi a bridge?

Sono al secondo anno di scuola superiore. Studiare occupa la maggior parte del mio tempo libero quindi non ho temo per un altro hobby a parte il bridge.

 

Vorresti diventare un giocatore professionista o consideri il bridge solo un hobby?

Tutti vorrebbero fare ciò che amano da grandi, quindi se mi dovesse capitare di diventare un giocatore professionista, lo farò.

 

Vorresti andare all’università? Cosa vorresti studiare all’università? 

All’università mi piacerebbe studiare qualcosa di correlato ai miei interessi scolastici, storia e letteratura polacca.

 

I tuoi genitori sono contenti che passi così tanto tempo a giocare a bridge?

I miei genitori sono giocatori di bridge, quindi spesso mi accompagnano, mi supportano e sono felici che il bridge sia il mio hobby.

 

***

Laura Cecilia Porro

Giorgino Duboin’s column

Italian style 02The Neapolitan Club staff is honoured to welcome a new illustrious contributor: Giorgino Duboin. The great Italian champion will write a series of articles mostly dedicated to his international bridge activities. Duboin’s Column »

Norberto Bocchi’s column

MyWay-logoThe great Italian champion Norberto Bocchi contributes articles on a regular basis to Neapolitan Club. Norberto refers in his column ‘My Way’ to political issues which may arise in the bridge world and sometimes he describes interesting hands. Read Bocchi’s column»   Read Bocchi’s interviews»

Rhoda Walsh Notes

Rhoda_WalshWalsh No Trump Notes by Rhoda Walsh: a study on No Trump openings with their developments  in uncontested and contested auctions. Table of Contents »
Annotations by Rhoda Walsh on the 1 Notrump game forcing  response in the "2 over 1 game forcing system" (Walsh System).Table of Contents»

Simply the Best

Best articles by Paolo Enrico Garrisi: open »

Let’s talk to the Champions!

Best interviews run by Laura Camponeschi: open »

Momorizing at Bridge

Are there techniques to develop some specific memory? Could be possible to make a choice of what might be more useful to memorize? Read what the champions say: open »

Silvio Sbarigia

 

SILVIO SBARIGIA is a pharmacist; he was born in Rome and lives there. He has won the European championship in 1975 with legendary Blue Team, runner up at 1974’s and at Olympic games of 1976.  Sbarigia is member of Neapolitan Club Technical Commettee. His bridge problems aren’t difficult; just we need to think on a plan and to avoid the instinctive playing. Bridge quizzes by Sbarigia »

Laura Cecilia Porro

Laura-Cecilia-Porro 142
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.