Coppie della Polonia (I) Cezary Balicki e Adam Żmudziński (intervista)

english version »

Laura Cecilia Porro, con la preziosa collaborazione di Marek Wòjcicki, ha realizzato per Neapolitan Club  una breve intervista a  Cezary Balicki e Adam Żmudziński. I due grandi campioni polacchi giocano insieme da oltre 20 anni. Hanno rappresentato la Polonia agli ultimi europei di Dublino insieme a Narkiewicz & Buras, e Żak che ha giocato con Zaremba. Si sono piazzati quinti e hanno così conquistato un posto nella prossima Bermuda Bowl (Bali 2013). Oltre alla consueta versione in lingua inglese, in omaggio ai notri molti lettori dalla Polonia, abbiamo realizzato anche  un’edizione in lingua polacca dell’intervista.

 

Qual è il vostro miglior risultato e la sconfitta più amara?

Sconfitta? Ce ne sono state molte negli anni, credo che ricordiamo di più quelle più recenti. Quest’anno nella Polish Premier Division abbiamo perso contro la squadra che ha vinto l’evento (e contiene i nostri colleghi nella squadra open): Consus Kalisz (Buras – Narkiewicz, Zaremba – Żak). Ci ricordiamo ancora la finale della Bermuda Bowl a Jokohama. Successi? I migliori sono forse i Transnazionali – la Bermuda e San Paolo, e i trofei nei NABC.

 

Norberto Bocchi ha grande stima della vostra coppia, ma ha sottolineato che giocate lo stesso sistema da vent’anni. E’ un vantaggio o uno svantaggio?

Stesso sistema…Se con “stesso sistema” intende stesse aperture, allora è lo stesso sistema, con un cambiamento solo – Abbiamo dovuto cambiare 2Q Wilkosz con Multi a causa delle regole EBL e WBF. Ciò che rimane sono le aperture e le risposte. Tutte le altre sequenze, licita competitiva inclusa, sono diverse. Quando abbiamo iniziato a giocare insieme nessuno in Polonia aveva mai sentito parlare di checkback, contri di supporto e altre convenzioni. Oggi abbiamo fatto pochi passi avanti. E’ un vantaggio o uno svantaggio? Il sistema, dopo tanti anni di gioco e lavoro, è fatto su misura per noi.

 

Quali sono i punti di forza del vostro sistema? Cosa non vi piace?

Il punto di forza è che negli anni ha inglobato molti accordi che abbiamo stipulato in allenamento e al tavolo. Questa evoluzione fa sì che cambiamenti e migliorie siano su misura per noi e ci troviamo a nostro agio con lo stile del sistema. Cosa non ci piace? Forse che non sia un sistema a passo forte.

 

Perché avete smesso di giocare passo forte?

La risposta è molto semplice…C’erano sempre meno competizioni in cui potevamo giocare SSO (sistemi con aperture deboli) e non valeva la pena lavorare su due sistemi contemporaneamente.

 

Da dove vengono gli IMPs? Licita, gioco, o difesa?

Certamente gli swing vengono dalla licita. Nel bridge ad alto livello la competenza tecnica dei giocatori è abbastanza uniforme e ogni quanto capita una mano dove puoi giocare col morto meglio del tuo avversario? Ogni 50 o 100 mani? Guadagniamo gli IMPs soprattutto in difesa e licita competitiva. Otteniamo molti punti anche nel gioco col morto.

 

Quali attacchi sono più efficaci? Attivi o passivi?

Non c’è una sola risposta a questa domanda. La scelta deve essere basata sulla licita. Dalla licita bisogna capire se l’attacco deve essere attivo o passivo. Al giorno d’oggi dove predomina una licita aggressiva gli attacchi attivi sono più frequenti.

 ***

Laura Cecilia Porro

24/07/2012

Jakie jest Wasze największe osiągnięcie i największa porażka?

Porażka – było ich wiele przez tyle lat, najbardziej pamięta się najświeższe – w tegorocznych play off polskiej ekstraklasy, gdzie ulegliśmy późniejszym zwycięzcom, naszym kolegom z reprezentacji, druzynie Consus Kalisz (Buras – Narkiewicz, Zaremba – Żak). Do dzisiaj pamiętamy tez przegrany finał Bermuda Bowl z Jokohamy. A osiągnięcia… Najcenniejsze to chyba zwycięstwa w Transnational – z Bermuda i Sao Paulo, no i wszystkie wygrane turnieje teamowe w NABC.

Norberto Bocchi ocenił Was bardzo wysoko, ale zaznaczył, że gracie tym samym systemem od wielu lat. Myślicie że to zaleta, czy wada?

Tym samym systemem… Jeżeli za system przyjąć bazę otwarć, to tym samym, z jedna zmianą – 2k Wilkosza zmieniliśmy, ze względu na politykę systemową EBL i WBF na 2k Multi. Ale system, jakim gramy dzisiaj różni się od tego, którym zaczynaliśmy grać w latach osiemdziesiątych bardzo znacznie. Pozostały praktycznie tylko otwarcia i odpowiedzi. Ale już dalsze sekwencje, licytacja dwustronna – to zupełnie inny świat. Jak zaczynaliśmy grać razem, nikt w Polsce nie słyszał o ustaleniach typu checkback, kontra-fit, i wiele innych, A dzisiaj jesteśmy o kilka kroków dalej. Czy to zaleta, czy wada? System, po tylu latach gry nim i pracy nad nim jest jak skrojony specjalnie dla nas.

Jakie są według was zalety waszego systemu? Co się wam w nim nie podoba?

Główną zaletą jest to, że podczas wieloletniej gry tym systemem obrósł on w wiele uzgodnień, wynikających z praktyki. Ponadto tego typu ewolucja powoduje, że zmiany i uzupełnienia w systemie są robione pod nasze przyzwyczajenia, nawyki i dopasowują system do stylu, który nam „leży”. A co nam się w nim nie podoba? Mhm… Chyba tylko to, że nie jest to „silny pas”.

Dlaczego postanowiliście przestać grać silnym pasem?

Przyczyna jest prozaiczna… Zaczęło być coraz mniej imprez, gdzie można było grać SSO i równoległa praca nad dwoma systemami zaczęła być wysiłkiem nieproporcjonalnym do efektów.

Skąd biorą się IMPy? Z licytacji, rozgrywki, czy obrony?

Niewątpliwie największe swingi generowane są w licytacji. W grze na najwyższym poziomie umiejętności techniczne graczy są porównywalne, rozdania, gdzie można wykazać się w rozgrywce zdarzają się raz na… właśnie, ile? 50? 100? rozdań, A gdzie my zdobywamy najwięcej punktów? Na pewno najsilniejsze strony naszej pary to gra w obronie i licytacja „w przepychu”. Wiele punktów przynosi nam także rozgrywka.

Jaki wist jest według was skuteczniejszy? Aktywny czy pasywny?

Nie ma chyba tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Wybór pierwszego wistu powinien być dokonywany na podstawie oceny licytacji. I z niej należy wywnioskować, czy wistować aktywnie, czy pasywnie. Przy dzisiejszym, ofensywnym stylu licytacji, chyba częściej wistuje się atakująco.

***

(Visited 331 times, 1 visits today)
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.
Verified by MonsterInsights